Odstraňování papíru zachyceného v předním krytu jednotky Multi-drawer Paper Deck-D (volitelné)

V této části je popsáno, jak odstranit papír zachycený pod předním krytem jednotky Multi-drawer Paper Deck-D. Umístění jednotky Multi-drawer Paper Deck-D je označeno na následující ilustraci.
Následující ilustrace označuje místo, kde došlo k zachycení papíru. Podle ní zachycený papír odstraňte.
Označení Da-D udávají polohu jednotky Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B, která je volitelným doplňkem jednotky Multi-drawer Paper Deck-D.
Zachycený papír odstraňte podle níže uvedeného postupu a přitom sledujte místo zachycení papíru a instrukce, které se zobrazují na displeji dotekového panelu.

1.
Zavřete otevřený kryt.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
2.
Otevřete přední kryt Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Vyjměte papír z odkládacího zásobníku.
* Tento krok je nutný pouze v případě, že je připojena jednotka Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.
Pokud při otevřeném nebo zavřeném předním krytu nevyjmete z odkládacího zásobníku zachycený papír, nebude správně fungovat oznámení o plném stavu odkládacího zásobníku.
4.
Odstraňte veškerý zachycený papír z vodítka (Da-B1).
Odklopte vodítko (Da-B1).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
5.
Odstraňte veškerý zachycený papír z vodítka (Da-B2).
Odklopte vodítko (Da-B2).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
6.
Přiklopte vodítko (Da-B2).
Při přiklápění vodítka dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
7.
Přiklopte vodítko (Da-B1).
Při přiklápění vodítka dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
8.
Odstraňte veškerý zachycený papír z vodítka (Da-B3).
Odklopte vodítko (Da-B3).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Přiklopte vodítko (Da-B3).
Při přiklápění vodítka dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
9.
Odstraňte veškerý zachycený papír z vodítka (Da-C1).
Odklopte vodítko (Da-C1).
Otočte kolečkem výstupu papíru (Da-C2).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
10.
Přiklopte vodítko (Da-C1).
Při přiklápění vodítka dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
11.
Zavřete přední kryt Multi-drawer Paper Deck-D.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Přečtěte si informace v části Zachycení papíru v podstavci na papír a zkontrolujte, zda není v podstavci na papír zachycený papír.
12.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Obrazovka označující směr odstranění zachyceného papíru se opakovaně zobrazuje, dokud není zachycený papír zcela odstraněn.
70E8-00S