Odstraňování papíru zachyceného v jednotce Multi-drawer Paper Deck-D a příslušných součástech pro podávání papíru (volitelné)

V této části je popsáno, jak odstranit papír zachycený v jednotce Multi-drawer Paper Deck-D a příslušných součástech pro podávání papíru. Umístění jednotky Multi-drawer Paper Deck-D a příslušných součástí pro podávání papíru jsou znázorněna na následující ilustraci.
Následující ilustrace označuje místo, kde došlo k zachycení papíru. Podle ní zachycený papír odstraňte.
Označení Da-A2, Da-A3 a Da-A4 udávají polohy jednotek Paper Deck Path Kit-A, které jsou volitelnými doplňky jednotky Multi-drawer Paper Deck-D.
Zachycený papír odstraňte podle níže uvedeného postupu a přitom sledujte místo zachycení papíru a instrukce, které se zobrazují na displeji dotekového panelu.

Zachycení papíru v podstavci na papír


1.
Otevřete podstavec na papír.
Stiskněte otvírací tlačítko na zásobníku označeném na displeji dotekového panelu.
Uchopte zásobník na papír za držátko a vytáhněte jej do krajní polohy.
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Je-li stroj v režimu spánku (na dotekovém panelu není nic zobrazeno a svítí pouze ), může se stát, že jednotku podstavce na papír nebudete moci otevřít. V takovém případě aktivujte stroj stisknutím a poté na jednotce podstavce na papír stiskněte tlačítko pro otevírání.
Podstavec na papír nevytahujte silou.
Po otevření podstavce na papír zkontrolujte, zda jste správně uložili papír do oblasti sady. Není-li papír správně uložen nebo zbývá-li papír v oblasti sady, uložte papír správně. Mohlo by dojít k přehnutí nebo zachycení papíru.
2.
Opatrně zasuňte zásobník na papír zpět do stroje, až s cvaknutím zapadne do zavřené polohy.
Při zavírání zásobníku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Při otevírání/zavírání nevystavujte podstavec na papír silným nárazům. Mohlo by to vést k poruše stroje, jeho poškození nebo nežádoucímu posunutí obrazu.
3.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Obrazovka s naznačeným směrem odstranění zachyceného papíru se opakovaně zobrazuje, dokud není zachycený papír zcela odstraněn.

Zachycení papíru v jednotce Stack Bypass-C

1.
Zavřete otevřený kryt.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
2.
Odeberte veškerý nezachycený papír z Stack Bypass-C.
3.
Otevřete Stack Bypass-C.
4.
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Odstraňte veškerý papír zachycený na vnější straně jednotky Stack Bypass-C.
Odstraňte veškerý papír zachycený na vnitřní straně jednotky Stack Bypass-C.
K zachycení papíru může dojít také v podávacím otvoru na boční straně jednotky Multi-drawer Paper Deck-D. Odstraňte veškerý zachycený papír z podávacího otvoru.
5.
Odstraňte veškerý papír zachyceníý v boční části doplňku Multi-drawer Paper Deck-D.
Otočte kolečkem (Da-E).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
6.
Otevřete přední kryt Multi-drawer Paper Deck-D.
7.
Vyjměte papír z odkládacího zásobníku.
* Tento krok je nutný pouze v případě, že je připojena jednotka Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.
Pokud při otevřeném nebo zavřeném předním krytu nevyjmete z odkládacího zásobníku zachycený papír, nebude správně fungovat oznámení o plném stavu odkládacího zásobníku.
8.
Odstraňte veškerý zachycený papír z vodítka (Da-C1).
Odklopte vodítko (Da-C1).
Otočte kolečkem výstupu papíru (Da-C2).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
9.
Přiklopte vodítko (Da-C1).
Při přiklápění vodítka dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
10.
Zavřete přední kryt Multi-drawer Paper Deck-D.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
11.
Otevřete kryt průchodu.
12.
Odklopte vodítko (Da-A2).
13.
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Otáčejte kolečkem (Da-A3/A4), dokud jím nepůjde otáčet lehce.
Odstraňte zachycený papír a přiklopte vodítko (Da-A2).
14.
Zavřete kryt průchodu.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
15.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Obrazovka označující směr odstranění zachyceného papíru se opakovaně zobrazuje, dokud není zachycený papír zcela odstraněn.

Zachycení papíru v jednotce POD Deck Lite XL-A

1.
Zavřete všechny otevřené kryty.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
2.
Odpojte jednotku POD Deck Lite XL-A od jednotky Multi-drawer Paper Deck-D.
Stiskněte uvolňovací páčku.
Odpojte jednotku POD Deck Lite XL-A od jednotky Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Odstraňte veškerý papír zachycený v boční části jednotky POD Deck Lite XL-A.
K zachycení papíru může dojít také v podávacím otvoru na boční straně jednotky Multi-drawer Paper Deck-D. Odstraňte veškerý zachycený papír z podávacího otvoru.
4.
Odstraňte veškerý papír zachyceníý v boční části doplňku Multi-drawer Paper Deck-D.
5.
Znovu připojte jednotku POD Deck Lite XL-A k jednotce Multi-drawer Paper Deck-D.
Jestliže se po připojení POD Deck Lite XL-A na displeji již nezobrazuje hlášení zachyceného papíru, přejděte ke kroku 8.
Při opětovném připojování jednotky POD Deck Lite XL-A k jednotce Multi-drawer Paper Deck-D dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Při opětovném připojování jednotky POD Deck Lite XL-A k jednotce Multi-drawer Paper Deck-D zkontrolujte, zda je řádně zavřený přední kryt jednotky Multi-drawer Paper Deck-D.
6.
Otevřete podstavec na papír.
Stiskněte otevírací tlačítko.
Otevřete podstavec na papír.
Vnitřní zvedák automaticky klesne do polohy pro ukládání papíru.
Je-li stroj v režimu spánku (na dotekovém panelu není nic zobrazeno a svítí pouze ), může se stát, že podstavec na papír nebudete moci otevřít. V takovém případě aktivujte stroj stisknutím a poté na podstavci na papír stiskněte tlačítko pro otevírání.
7.
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Pečlivě se podívejte, protože zachycený papír může být obtížně viditelný.
8.
Zavřete podstavec na papír.
Při zavírání zásobníku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Při zavírání podstavce na papír zkontrolujte následující:
Papír je řádně uložen.
Destičky pro nastavení velikosti a přidržovač zadního okraje jsou nastaveny v patřičné poloze.
9.
Otevřete přední kryt Multi-drawer Paper Deck-D.
10.
Vyjměte papír z odkládacího zásobníku.
* Tento krok je nutný pouze v případě, že je připojena jednotka Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.
Pokud při otevřeném nebo zavřeném předním krytu nevyjmete z odkládacího zásobníku zachycený papír, nebude správně fungovat oznámení o plném stavu odkládacího zásobníku.
11.
Odstraňte veškerý zachycený papír z vodítka (Da-C1).
Odklopte vodítko (Da-C1).
Otočte kolečkem výstupu papíru (Da-C2).
Odstraňte veškerý zachycený papír.
12.
Přiklopte vodítko (Da-C1).
Při přiklápění vodítka dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
13.
Zavřete přední kryt Multi-drawer Paper Deck-D.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
14.
Otevřete kryt průchodu.
15.
Odklopte vodítko (Da-A2).
16.
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Otáčejte kolečkem (Da-A3/A4), dokud jím nepůjde otáčet lehce.
Odstraňte zachycený papír a přiklopte vodítko (Da-A2).
17.
Zavřete kryt průchodu.
Při zavírání krytu dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
18.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Obrazovka označující směr odstranění zachyceného papíru se opakovaně zobrazuje, dokud není zachycený papír zcela odstraněn.
70E8-00U