Volitelné produkty

V této části jsou popsány nové volitelné produkty, které jsou nyní pro tento stroj k dispozici, a také jejich funkce.
Jaké typy volitelných produktů jsou k dispozici?
Jaké volitelné produkty jsou vyžadovány pro jednotlivé funkce?
Přidaná volitelná zařízení
70E8-004