Vedligeholdelse

Dette afsnit indeholder procedurer for ilægning af papir i Multi-drawer Paper Deck-D, og hvordan indstillingerne ændres.
Ilægning af papir
70E9-00K