Tilføjelser og ændringer til controllerversion 838.xxx.xxxx

Følgende større funktioner er blevet tilføjet eller ændret for brugervejledningen til imagePRESS C910/C810/C710.

Grundlæggende betjening

Tilgængelige papirtyper (Syntetisk (polypropylen) og Syntetisk (polyester)) er blevet tilføjet. Anvendelige papirtyper
Hvis du vil bruge Syntetisk (polypropylen) papir og Syntetisk (polyester) papir, skal du kontakte den forhandler, der solgte dig produktet, eller din lokale autoriserede Canon-forhandler.

Ekstraudstyr

Følgende ekstraudstyrsprodukter er blevet tilføjet:
Multi-drawer Paper Deck-D, der forbinder POD Deck Lite XL-A med Stack Bypass-C, er blevet tilføjet. Nyt ekstraudstyr

Indstillinger/Registrering

Der er tilføjet en funktion til at indstille, hvorvidt der skal ilægges papir i bakke A, når Stor papirstak er slået [Til]. Angivelse af udbakke, Tilstanden Stor papirstak

Papirtypeadministration

Der er tilføjet en funktion til at justere billedplaceringen på lange ark.Justering af billedplaceringen ved at bruge guidearket
Brugervenligheden er blevet forbedret: Skærmbilledet med valgte papirkilder vises, når skærmbilledet med papirindstillinger eller administrationsindstillinger for papirtype vises. Redigering af papir på skærmbilledet med papirindstillinger

Vedligeholdelse

Dette afsnit beskriver procedurerne til at ilægge papir i ekstraudstyret.
Ilægning af papir i Multi-drawer Paper Deck-D Ilægning af papir i Multi-drawer Paper Deck-D (tilbehør)

Problemløsning

Dette afsnit beskriver procedurerne til at rydde papirstop i ekstraudstyret.
Udbedring af papirstop i frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D Udbedring af papirstop i frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D (ekstraudstyr)
Udbedring af papirstop i papirmagasinerne på Multi-drawer Paper Deck-D Udbedring af papirstop i Multi-drawer Paper Deck-D og relevante papirfremføringssektioner (valgfrit)
70E9-000