Redigering af papir på skærmbilledet med papirindstillinger

Brugervenligheden er blevet forbedret: Skærmbilledet med valgte papirkilder vises, når skærmbilledet med papirindstillinger eller administrationsindstillinger for papirtype vises.
1.
Tryk på (Status Monitor/Annullér).
2.
Tryk på [Papir] → [Papirindstillinger] eller [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
70E9-00J