Papirtypeadministration

Der er tilføjet en funktion til at justere billedplaceringen på lange ark.
70E9-00F