Tilstanden Stor papirstak

Hvis din maskine har flere udbakker og er forsynet med en finisher, kan du ændre indstillingerne for bakkevalg.
Denne status kan indstilles, når Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO er monteret. (Læs "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" i brugervejledningen.)
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Stabling af store mængder].
4.
Tryk på [Til] → [OK].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil aktivere statussen Stabling af store mængder.

Hvis Stor papirstak er indstillet til "Til", er outputrækkefølgen for bakke B indstillet til "1", så en prioritet til bakke B ikke kan ændres. Men hvis outputrækkefølgen for bakke C er indstillet til "1", når High Capacity Stacker-H er monteret, prioriteres bakke C. Angivelse af udbakke
Hvis Stor papirstak ændres fra "Til" til "Fra", ændres outputrækkefølgen ikke. Angivelse af udbakke
[Stabling af store mængder] kan ikke indstilles, mens du kopierer eller printer.
Hvis Annullerer begrænset funktionsstatus er indstillet til 'Til' for en finisher, er statussen Stabling af store mængder ikke tilgængelig.
Hvis en finishingfunktion er indstillet, flytter udbakkerne nedad, efterhånden som stakken af papir, der kommer ud, bliver større og tykkere. Når udbakken har nået stakgrænsen, bliver efterfølgende print automatisk leveret til den næste bakke. Når stakgrænsen er nået for alle bakker, bliver print stoppet midlertidigt. Fjern alle papirerne fra bakkerne. Bakkerne flytter sig opad, og print bliver genoptaget.
70E9-00E