Angivelse af udbakke

Du kan bestemme, hvilken udbakke der skal anvendes til specifikke funktioner.
Udbakke A, B eller C varierer i henhold til det tilbehør, der er monteret på maskinen.
Denne status kan indstilles, når et af følgende tilbehør er monteret.
Monteret ekstraudstyr
Standardindstilling
Bakke A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Booklet Finisher-W PRO
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Bakke C: 1 Modtag, 1 Andet
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Bakke C: 1 Modtag, 1 Andet
Staple Finisher-AC
Bakke A: 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Bakke C: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
Booklet Finisher-AC
Bakke A: 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Bakke C: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Indstillinger for udbakke].
4.
Angiv indstillinger for udbakke og prioritet for bakke A/B/C → tryk på [OK].
[Andet] bruges til at indstille prioriteten for printning af rapporter.
Hvis du kun vil bruge en udbakke til en enkelt funktion, skal du kun vælge den funktion.

Hvis en af bakkerne bliver fyldt, vil maskinen automatisk bruge en anden bakke, der er angivet til samme funktion. Det anbefales imidlertid, at du kun udpeger en bakke til I-faxdokumenter for at undgå, at de går tabt.
Du kan angive en udbakke til flere funktioner.
Prioriteten af leveringsdestinationerne bestemmes af rækkefølgen for de valgte udbakker. Prioriteten vises som "1" og "2".
Hvis Stor papirstak er slået "Til", er outputrækkefølgen for bakke B indstillet til "1", så en prioritet til bakke B ikke kan ændres. Men hvis outputrækkefølgen for bakke C er indstillet til "1", når High Capacity Stacker-H er monteret, gives prioriteten til bakke C. Tilstanden Stor papirstak
70E9-00C