Ylläpito

Tässä osassa annetaan ohjeet siihen, miten Multi-drawer Paper Deck-D:een lisätään paperia ja miten sen asetuksia voi muuttaa.
Paperin lisääminen
70EA-00K