Controller-version 838.xxx.xxxx lisäykset ja muutokset

Mallin imagePRESS C910/C810/C710 käyttöoppaaseen verrattuna tähän käyttöoppaaseen on lisätty tai muutettu seuraavia tärkeitä toimintoja.

Perustoiminnot

Käytettävissä olevia paperityyppejä (Synteettinen (polypropeeni) ja Synteettinen (polyesteri)) on lisätty. Käytettävissä olevat paperit
Jos haluat käyttää Synteettinen (polypropeeni) -paperia tai Synteettinen (polyesteri) -paperia, ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaan tai paikalliseen Canon-jälleenmyyjään.

Lisävarusteet

Seuraavat lisävarusteet on lisätty.
Multi-drawer Paper Deck-D, joka yhdistää POD Deck Lite XL-A:n ja Stack Bypass-C:n, on lisätty. Uudet lisävarusteet

Asetukset/Tallennus

Lisätty toiminto, joka määrittää, lisätäänkö paperia Tasolle A, kun Massaniputuksen asetus on [Kyllä]. Luovutustason määritys, Massaniputus

Paperityypin hallinta

Lisätty toiminto kuvan paikan säätämiseen pitkillä arkeilla.Kuvan paikan säätäminen ohjearkin avulla
Käytettävyyttä on parannettu niin, että paperiasetusten tai paperityypin hallinta-asetusten yhteydessä näytöllä näkyvät myös valitut paperilähteet. Paperin muokkaaminen paperiasetusikkunassa

Ylläpito

Tässä osiossa esitellään lisävarustetta koskevat paperin lisäämistavat.
Paperin lisääminen Multi-drawer Paper Deck-D -lisävarusteeseen Paperin lisääminen yksikköön Multi-drawer Paper Deck-D (lisävaruste)

Ongelmanratkaisu

Tässä osiossa annetaan ohjeet paperitukoksen poistamiseen lisävarusteesta.
Multi-drawer Paper Deck-D:n etukannen paperitukoksen poistaminen Multi-drawer Paper Deck-D:n (lisävaruste) etukannen paperitukoksen poistaminen
Multi-drawer Paper Deck-D:n paperisäiliöiden paperitukoksen poistaminen Paperitukoksen poistaminen lisävarusteesta Multi-drawer Paper Deck-D ja paperinsyöttöosista (lisävaruste)
70EA-000