Finisher Long Sheet Catch Tray-A

Kun tulostat paperille, jonka pituus syöttösuunnassa on yli 762 mm, liitä Finisher Long Sheet Catch Tray-A yksikköön Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO.

Osat ja niiden toiminnot

1.
Pitkän arkin luovutustaso
Kiinnitä tämä luovutuspuolelle (viimeistelijään).
2.
Pitkän arkin luovutustason jatke
Tukee pitkiä arkkeja.
Varmista huoltotöiden jälkeen, että asetat pitkän arkin luovutustason jatkeen takaisin paikalleen. Muussa tapauksessa tapahtuu paperitukoksia eikä paperin luovutus toimi oikein.
Jos paperin syöttösuunnan pituus on yli 762 mm, poista se lokerosta heti, kun paperi on luovutettu. Tulostettu paperi saattaa paperityypin mukaan rypistyä tai taittua.
Varmista leikkurin huoltotöitä varten, että taitat pitkän arkin luovutustason jatkeen ylös, jotta saat työtilaa.
70EA-008