Paperin muokkaaminen paperiasetusikkunassa

Käytettävyyttä on parannettu niin, että paperiasetusten tai paperityypin hallinta-asetusten yhteydessä näytöllä näkyvät myös valitut paperilähteet.
1.
Paina (Tilavalvonta/Peruuta).
2.
Paina [Paperi] → [Paperiasetukset] tai [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi, jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
70EA-00J