Kuvan paikan säätäminen ohjearkin avulla

Lisätty toiminto kuvan paikan säätämiseen pitkillä arkeilla.
Jos haluat säätää paperin etu- ja kääntöpuolelle tulostettavien kuvien kohdistusta nopeasti, voit tehdä säädön skannaamalla testisivut ohjearkin avulla.
Tämä säätö voidaan tehdä, kun Duplex Color Image Reader Unit-M on asennettu.
Ohjearkki
  
Testisivu (2-puolinen): Vakiokoko
  
Testisivu (2-puolinen): Pitkä arkki
  
  
Puhdista valotuslasi ja syöttölaitteen alapuoli ennen säätöä. Katso ”Alkuperäiset eivät skannaudu oikein (Valotuslasin puhdistaminen)” käyttöoppaasta.
Tulosta ohjearkki (A3 tai 11" x 17") ennen säätöä seuraavilla edellytyksillä. Tarkka säätö ei ehkä ole mahdollista jos ohjearkkia ei ole tulostettu oikein.
Valitse sama koko kuin ohjearkilla.
Käytä paperia jonka paksuus on enemmän kuin 200 g/m2.
Aseta zoomaussuhteeksi 100%.
Jos testisivun reuna leikataan väärin tai taitetaan tai jos kuva ei tulostu testisivulla oikein, näyttöön saattaa tulla skannausprosessin aikana viesti "Aseta alkuperäinen oikein valotuslasille.".
Säätö ei ehkä onnistu oikein joillakin paperityypeillä, kun karkeapintaisella kohokuvioidulla paperilla tai värillisellä paperilla. Jos säätöä ei tehdä oikein, kun [Käytä skanneria] on valittu, valitse sen sijaan [Älä käytä skanneria].

1.
Paina .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi, jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Valitse [Muuta] kohdassa <Säädä kuvan paikka>.
5.
Paina [Tulosteen ohjearkki].
6.
Valitse paperilähde, jossa on tulostukseen käytettävää paperia → paina [Aloita tulostus].
Ohjearkki tulostetaan.
7.
Paina [Käytä skanneria].
8.
Syötä tehtävien testisivujen määrä → valitse [Seuraava].
Mitä enemmän tulostettuja testisivuja, sitä tarkempi säätö.
Varmista useita testisivuja määrittäessäsi, että kaikki testisivut skannataan tulostusjärjestyksessä. Jos järjestystä muutetaan tai skannausta ei suoriteta järjestyksessä, säätöä ei ehkä tehdä oikein.
9.
Valitse paperilähde, joka sisältää säädettävää paperityyppiä → paina [Aloita tulostus].
Testisivu tulostuu.
10.
Aseta ohjearkki valotuslasille ja kohdista arkin nuoli valotuslasilla olevaan nuoleen.
11.
Kohdista ensimmäisen skannauksen merkki testisivulla ohjearkilla olevaan merkkiin.
12.
Sulje syöttölaite → paina [Aloita skann.].
Avaa ja sulje syöttölaite varovasti. Varmista, että ohjearkki pysyy paikallaan, kun suljet syöttölaitteen.
13.
Käännä testisivu ylösalaisin ja kohdista testisivulla oleva merkki toista skannausta varten ohjearkissa olevaan merkkiin → paina [Aloita skann.].
14.
Käännä testisivu ympäri ja kohdista testisivulla oleva merkki kolmatta skannausta varten ohjearkissa olevaan merkkiin → paina [Aloita skann.].
15.
Käännä testisivu ylösalaisin ja kohdista testisivulla oleva merkki neljättä skannausta varten ohjearkissa olevaan merkkiin → paina [Aloita skann.].
16.
Säätö on valmis.
Jos olet määrittänyt useita luovutettavia testisivuja, toista vaiheet 9 - 13 kaikille testisivuille. Tässä tapauksessa säätö on valmis kun kaikki testisivut on skannattu.
Varmista, että testisivut skannataan samassa järjestyksessä, jossa ne on tulostettu.
Jos kuvan paikkaa tarvitsee hienosäätää sen jälkeen, kun se on säädetty ohjearkin avulla, valitse [Älä käytä skanneria] ja tee tarvittavat säädöt yksittäisiin säätöasetuksiin.
70EA-00H