Massaniputus

Jos laitteessa on useita luovutustasoja ja se on varustettu viimeistelijällä, voit asettaa pysyvät tason määritysasetukset.
Tämä tila on käytettävissä, kun Staple Finisher-W PRO tai Booklet Finisher-W PRO on asennettu. (Katso "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" käyttöoppaasta.)
1.
Paina .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Massaniputus].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei], jos et halua käyttää Massaniputus-toimintoa.

Jos Ylätilavuuspinotila on asennossa "Kyllä", tason B luovutusjärjestys on "1", joten tason B prioriteettia ei voi muuttaa. Jos kuitenkin tason C luovutusjärjestykseksi on asetettu "1" ja High Capacity Stacker-H on asennettu, etusija annetaan tasolle C. Luovutustason määritys
Jos Pinotila-asetukseksi muutetaan "Ei", luovutusjärjestystä ei muuteta. Luovutustason määritys
[Massaniputus] ei ole käytettävissä, kun kopioit tai tulostat.
Jos Rajoitetut toiminnot -tila lisävarusteena saatavalle viimeistelijälle on asennossa 'Kyllä', Massaniputus-toiminto ei ole käytettävissä.
Jos viimeistelytoiminto on asetettu, luovutustaso siirtyy alaspäin luovutettujen paperien määrän ja paksuuden lisääntyessä. Kun luovutustaso on täynnä, seuraavat tulosteet luovutetaan automaattisesti seuraavalle käytettävissä olevalle tasolle. Jos kaikki käytettävissä olevat tasot täyttyvät, tulostus pysähtyy tilapäisesti. Poista kaikki luovutetut paperit tasoilta. Tasot siirtyvät ylöspäin ja tulostus jatkuu.
70EA-00E