Luovutustason määritys

Voit määrittää, mitä luovutustasoa tiettyihin toimintoihin käytetään.
Luovutustasot, jotka on ilmaistu nimikkeillä Taso A, B tai C, vaihtelevat asennettujen lisävarusteiden mukaan.
Tämä tila voidaan asettaa, kun jokin seuraavista lisävarusteista on asennettu.
Asennetut lisävarusteet
Oletusasetus
Taso A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Booklet Finisher-W PRO
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
Taso C: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Taso A: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
Taso B: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
Taso C: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Staple Finisher-AC
Taso A: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin
Taso C: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin
Booklet Finisher-AC
Taso A: 1 Vastaanotto, 1 Muu
Taso B: 1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin
Taso C: 2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin
1.
Paina .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Paperin luovutusasetukset].
3.
Paina [Luovutustason asetukset].
4.
Määritä luovutus- ja prioriteettiasetukset tasoille A/B/C → paina [OK].
[Muu]-asetusta käytetään määritettäessä raporttien tulostusjärjestystä.
Jos haluat käyttää luovutustasoa vain yhteen toimintoon, valitse vain kyseinen toiminto.

Jos tietty taso saavuttaa pinoamisrajan, laite valitsee automaattisesti toisen tason, joka on määritetty samalle toiminnolle. On kuitenkin suositeltavaa, että asetat vain yhden tason I-faksiasiakirjoille, jotta ehkäiset niiden katoamisen.
Voit määrittää luovutustason useita toimintoja varten.
Luovutusvastaanottajien prioriteetti määrittyy sen mukaan, missä järjestyksessä luovutustasot on valittu. Prioriteetti ilmaistaan näytössä "1" ja "2".
Jos Ylätilavuuspinotila on asennossa "Kyllä", tason B luovutusjärjestys on "1", joten tason B prioriteettia ei voi muuttaa. Jos tason C luovutusjärjestykseksi on kuitenkin asetettu "1", kun High Capacity Stacker-H on asennettu, etusija annetaan tasolle C. Massaniputus
70EA-00C