Asetukset/Tallennus

Tarkista luettelo asetuksista ja miten niitä voi muuttaa.
Toimintoasetukset
Paperin luovutusasetukset
70EA-009