Multi-drawer Paper Deck-D

In aanvulling op normale Multi-drawer Paper Deck-C functies, stelt installatie van de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B de machine in staat om papier uit te voeren naar de bypasslade als de machine invoer van meerdere vellen detecteert.
U kunt ook de POD Deck Lite XL-A of Stack Bypass-C aan de machine verbinden.
Plaats geen zware voorwerpen op de Multi-drawer Paper Deck-D. Dit kan leiden tot een slechte afdrukkwaliteit of schade.
Als de machine zich in de Sluimermodus bevindt (het aanraakscherm wordt niet weergegeven en alleen brandt), kunt u het Multi-drawer Paper Deck-D mogelijk niet openen. Druk in dat geval op de toets om de machine opnieuw te activeren en druk daarna op de knop voor het openen van het Multi-drawer Paper Deck-D.
Als u voor het afdrukken gecoat dun papier gebruikt, kan het verkreukeld raken, afhankelijk van de laatste afdrukopdracht. Houd in dat geval het papiermagazijn 10 minuten lang geopend om de temperatuur te verlagen en begin daarna weer met afdrukken.
Voor informatie over het beschikbare papier raadpleegt u Beschikbaar papier.
Om te detecteren of meerdere papieren worden ingevoerd met het Multi-drawer Paper Deck-D, is de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B vereist.

Onderdelen en de bijbehorende functies

1.
Klep aan de voorzijde (doorvoereenheid)
2.
Knop Openen
Druk op deze knop om het papiermagazijn te openen wanneer u papier wilt bijvullen of wilt controleren op vastgelopen papier.
3.
Papiermagazijn
De capaciteit voor de Multi-drawer Paper Deck-D bedraagt 1.500 vellen papier (80 g/m2) in de bovenste en middelste papiermagazijnen en tot 2.000 vellen papier (80 g/m2) in het onderste papiermagazijn.
4.
Deksel van het doorvoerpad
* Dit deksel opent niet als de optionele Paper Deck Path Kit-A niet is aangesloten.
70EC-007