Aanpassen van het papier op het papierinstellingenscherm

Gebruiksgemak is verbeterd door het scherm met papierbronnen die gekozen zijn te tonen als het scherm voor papierinstellingen of het scherm voor papiertypebeheer op het scherm wordt getoond.
1.
Druk op (Statusmonitor/Annuleren).
2.
Druk op [Papier] → [Papierinstellingen] of [Instellingen Beheer papiertype].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
70EC-00J