Een papierstoring oplossen in het voordeksel van de Multi-drawer Paper Deck-D (optioneel)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een papierstoring moet verhelpen in het voorpaneel van de Multi-drawer Paper Deck-D. De plaats van de Multi-drawer Paper Deck-D staat aangegeven in de volgende afbeelding.
Op de volgende afbeelding staat de plaats waar het papier is vastgelopen, aangegeven. Lees daarin hoe u het vastgelopen papier moet verwijderen.
Da-D geeft de positie aan voor de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B, die optionele producten zijn van de Multi-drawer Paper Deck-D.
Volg de hieronder beschreven procedure, rekening houdend met de plaats van de papierstoring en de instructies die op het aanraakscherm verschijnen om het vastgelopen papier te verwijderen.

1.
Sluit het deksel dat open staat.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
2.
Open de voordeur van de Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Verwijder papier uit de bypasslade.
* Deze stap is onnodig tenzij de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B is aangesloten.
Als papier niet wordt verwijderd uit de bypasslade als de voorklep is geopend of gesloten zal de melding dat de bypasslade vol papier zit niet correct functioneren.
4.
Verwijder alle vastgelopen papier uit de geleider (Da-B1).
Open de geleider (Da-B1).
Verwijder vastgelopen papier.
5.
Verwijder alle vastgelopen papier uit de geleider (Da-B2).
Open de geleider (Da-B2).
Verwijder vastgelopen papier.
6.
Sluit de geleider (Da-B2).
Zorg bij sluiten van de geleider dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
7.
Sluit de geleider (Da-B1).
Zorg bij sluiten van de geleider dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
8.
Verwijder alle vastgelopen papier uit de geleider (Da-B3).
Open de geleider (Da-B3).
Verwijder vastgelopen papier.
Sluit de geleider (Da-B3).
Zorg bij sluiten van de geleider dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
9.
Verwijder alle vastgelopen papier uit de geleider (Da-C1).
Open de geleider (Da-C1).
Draai de knop voor papieruitvoer (Da-C2).
Verwijder vastgelopen papier.
10.
Sluit de geleider (Da-C1).
Zorg bij sluiten van de geleider dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
11.
Sluit het voorpaneel van de Multi-drawer Paper Deck-D.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
Zie Papierstoringen in het papiermagazijn en controleer of er geen papier is vastgelopen in het papiermagazijn.
12.
Volg de instructies op het scherm.
Het scherm met instructies voor het oplossen van de papierstoring wordt herhaaldelijk weergegeven tot de storing is opgeheven.
70EC-00S