Papierstoringen verhelpen in de Multi-drawer Paper Deck-D en Relevante Papierinvoer secties (optioneel)

Dit gedeelte beschrijft hoe u een papierstoring oplost die optreedt in de Multi-drawer Paper Deck-D en relevante gebieden voor papierinvoer. De plaats van de Multi-drawer Paper Deck-D en relevante papierinvoersecties staat aangegeven in de volgende afbeelding.
Op de volgende afbeelding staat de plaats waar het papier is vastgelopen, aangegeven. Lees daarin hoe u het vastgelopen papier moet verwijderen.
Da-A2, Da-A3 en Da-A4 geven posities aan voor de Paper Deck Path Kit-A, die optionele producten zijn van de Multi-drawer Paper Deck-D.
Volg de hieronder beschreven procedure, rekening houdend met de plaats van de papierstoring en de instructies die op het aanraakscherm verschijnen om het vastgelopen papier te verwijderen.

Papierstoringen in het papiermagazijn


1.
Open het papiermagazijn.
Druk op de knop Openen van het papiermagazijn dat op het touch panel display is aangegeven.
Pak de hendel vast en trek het papiermagazijn tot de aanslag naar buiten.
Verwijder vastgelopen papier.
Als de machine zich in de Sluimermodus bevindt (het aanraakscherm wordt niet weergegeven en alleen brandt), kunt u de papiermagazijneenheid mogelijk niet openen. Druk in dat geval op om de machine te heractiveren en druk daarna op de knop Openen van het papiermagazijn.
Trek het papiermagazijn nooit met kracht naar buiten.
Zorg dat u papier op de juiste wijze in de stapel toevoegt als u het papiermagazijn opent. Als het papier onjuist is ingevoerd of er blijft papier achter in de papierstapel, voer dan het papier weer juist in. Hierdoor kan papier omvouwen of kunnen er papierstoringen optreden.
2.
Duw het papiermagazijn voorzichtig terug in de machine tot deze in gesloten positie vastklikt.
Zorg bij het sluiten van het papiermagazijn dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
Stoot niet hard tegen het papiermagazijn wanneer u papier in het papiermagazijn plaatst omdat dit storingen of beschadiging van de machine tot gevolg kan hebben of een scheve afdruk.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Het scherm met instructies voor het oplossen van de papierstoring wordt herhaaldelijk weergegeven tot de storing is opgeheven.

Papierstoring in de Stack Bypass-C

1.
Sluit het deksel dat open staat.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
2.
Verwijder het papier dat niet is vastgelopen uit de Stack Bypass-C.
3.
Open de Stack Bypass-C.
4.
Verwijder vastgelopen papier.
Verwijder vastgelopen papier vanaf de buitenzijde van de Stack Bypass-C.
Verwijder vastgelopen papier vanaf de binnenzijde van de Stack Bypass-C.
Er kan ook papier in de aanvoeropening aan de zijkant van de Multi-drawer Paper Deck-D zijn vastgelopen. Verwijder het vastgelopen papier uit de aanvoeropening.
5.
Verwijder papier dat is vastgelopen in de zijkant van de Multi-drawer Paper Deck-D.
Draai de knop (Da-E).
Verwijder vastgelopen papier.
6.
Open de voordeur van de Multi-drawer Paper Deck-D.
7.
Verwijder papier uit de bypasslade.
* Deze stap is onnodig tenzij de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B is aangesloten.
Als papier niet wordt verwijderd uit de bypasslade als de voorklep is geopend of gesloten zal de melding dat de bypasslade vol papier zit niet correct functioneren.
8.
Verwijder alle vastgelopen papier uit de geleider (Da-C1).
Open de geleider (Da-C1).
Draai de knop voor papieruitvoer (Da-C2).
Verwijder vastgelopen papier.
9.
Sluit de geleider (Da-C1).
Zorg bij sluiten van de geleider dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
10.
Sluit het voorpaneel van de Multi-drawer Paper Deck-D.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
11.
Open het deksel van het doorvoerpad.
12.
Open de geleider (Da-A2).
13.
Verwijder vastgelopen papier.
Draai de knop (Da-A3/A4) tot deze licht voelt.
Verwijder het vastgelopen papier en sluit de geleider (Da-A2).
14.
Sluit het deksel van het doorvoerpad.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
15.
Volg de instructies op het scherm.
Het scherm met instructies voor het oplossen van de papierstoring wordt herhaaldelijk weergegeven tot de storing is opgeheven.

Papierstoring in de POD Deck Lite XL-A

1.
Sluit open panelen.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
2.
Haal de POD Deck Lite XL-A weg uit de Multi-drawer Paper Deck-D.
Druk op de ontgrendelhendel.
Haal de POD Deck Lite XL-A weg uit de Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Verwijder papier dat is vastgelopen in de zijkant van de POD Deck Lite XL-A.
Er kan ook papier in de aanvoeropening aan de zijkant van de Multi-drawer Paper Deck-D zijn vastgelopen. Verwijder het vastgelopen papier uit de aanvoeropening.
4.
Verwijder papier dat is vastgelopen in de zijkant van de Multi-drawer Paper Deck-D.
5.
Sluit de POD Deck Lite XL-A weer aan op de Multi-drawer Paper Deck-D.
Als de papierstoringsmelding niet langer wordt weergegeven wanneer u de POD Deck Lite XL-A opnieuw aansluit, ga dan verder naar stap 8.
Wanneer u de POD Deck Lite XL-A weer op de Multi-drawer Paper Deck-D aansluit, zorg dan dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee lichamelijk letsel.
Wanneer u de POD Deck Lite XL-A weer op de Multi-drawer Paper Deck-D aansluit, controleer dan of het voorpaneel van de Multi-drawer Paper Deck-D goed is gesloten.
6.
Open het papiermagazijn.
Druk op de knop Openen.
Open het papiermagazijn.
De papierlift in het magazijn zakt automatisch naar de papierbijvulpositie.
Als de Sluimermodus van de machine actief is (het aanraakscherm wordt niet weergegeven en alleen brandt), kunt u het papiermagazijn mogelijk niet openen. Druk in dat geval op om de machine opnieuw te activeren en druk daarna op de knop Openen van het papiermagazijn.
7.
Verwijder vastgelopen papier.
Kijk zorgvuldig, het vastgelopen papier is wellicht moeilijk zichtbaar.
8.
Sluit het papiermagazijn.
Zorg bij het sluiten van het papiermagazijn dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
Controleer het volgende als u het papiermagazijn sluit:
Papier is goed geplaatst.
De formaatwisselplaten en achterrandhouders staan in de juiste stand.
9.
Open de voordeur van de Multi-drawer Paper Deck-D.
10.
Verwijder papier uit de bypasslade.
* Deze stap is onnodig tenzij de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B is aangesloten.
Als papier niet wordt verwijderd uit de bypasslade als de voorklep is geopend of gesloten zal de melding dat de bypasslade vol papier zit niet correct functioneren.
11.
Verwijder alle vastgelopen papier uit de geleider (Da-C1).
Open de geleider (Da-C1).
Draai de knop voor papieruitvoer (Da-C2).
Verwijder vastgelopen papier.
12.
Sluit de geleider (Da-C1).
Zorg bij sluiten van de geleider dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
13.
Sluit het voorpaneel van de Multi-drawer Paper Deck-D.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
14.
Open het deksel van het doorvoerpad.
15.
Open de geleider (Da-A2).
16.
Verwijder vastgelopen papier.
Draai de knop (Da-A3/A4) tot deze licht voelt.
Verwijder het vastgelopen papier en sluit de geleider (Da-A2).
17.
Sluit het deksel van het doorvoerpad.
Zorg bij sluiten van de deur dat uw vingers niet bekneld raken. U voorkomt hiermee persoonlijk letsel.
18.
Volg de instructies op het scherm.
Het scherm met instructies voor het oplossen van de papierstoring wordt herhaaldelijk weergegeven tot de storing is opgeheven.
70EC-00U