Dane techniczne

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktu specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
Więcej informacji na temat produktów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon (https://global.canon/).
70EE-00W