Uzupełnienie i zmiany dotyczące kontrolera w wersji 838.xxx.xxxx

Wymienione poniżej ważne funkcje zostały dodane lub zmienione w podręczniku użytkownika imagePRESS C910/C810/C710.

Podstawowa obsługa urządzenia

Dodano dostępne typy papieru (Syntetyczny (polipropylen) i Syntetyczny (poliester)). Dostępne materiały papiernicze
Aby korzystać z papieru Syntetyczny (polipropylen) i Syntetyczny (poliester), skontaktuj się z dealerem, u którego został zakupiony produkt, lub z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

Produkty opcjonalne

Dodano produkty opcjonalne wymienione poniżej.
Dodano Multi-drawer Paper Deck-D łączący POD Deck Lite XL-A z Stack Bypass-C. Nowe produkty opcjonalne

Ustawienia/Rejestracja

Dodano funkcję umożliwiającą ustawienie, czy załadować papier do tacki A, gdy tryb stosu o dużej pojemności jest ustawiony na [Włącz]. Przyporządkowywanie tacki wyprowadzającej do danej funkcji, Tryb stosu o dużej pojemności

Zarządzanie typem papieru

Dodano funkcję umożliwiającą regulację pozycji obrazu na długich arkuszach.Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego
Poprawiono użyteczność, umożliwiając wyświetlenie ekranu ze źródłami papieru wybranymi po wyświetleniu ekranu ustawień papieru lub ekranu ustawień zarządzania typem papieru. Edytowanie papieru na ekranie ustawień papieru

Konserwacja

W tej sekcji opisano procedury ładowania papieru w przypadku dodatkowej opcji.
Ładowanie papieru do Multi-drawer Paper Deck-D Ładowanie papieru do Multi-drawer Paper Deck-D (opcjonalne)

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano procedury usuwania zaciętego papieru w przypadku dodatkowej opcji.
Usuwanie zacięć papieru wewnątrz przedniej pokrywy Multi-drawer Paper Deck-D Usuwanie zacięć papieru wewnątrz przedniej pokrywy Multi-drawer Paper Deck-D (opcja)
Usuwanie zacięć papieru w zasobniku na papier Multi-drawer Paper Deck-D Usuwanie zaciętego papieru w Multi-drawer Paper Deck-D i odpowiednich sekcjach podawania papieru (opcjonalne)
70EE-000