Multi-drawer Paper Deck-D

Oprócz standardowych funkcji Multi-drawer Paper Deck-C, zainstalowanie Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B umożliwia urządzeniu wyprowadzanie papieru na tacę wyjściową, jeśli urządzenie wykryje podawanie wielu arkuszy.
Do urządzenia można także podłączyć POD Deck Lite XL-A lub Stack Bypass-C.
Na zasobniku Multi-drawer Paper Deck-D nie należy kłaść ciężkich przedmiotów. Może to doprowadzić do obniżenia jakości wydruków lub uszkodzenia urządzenia.
Gdy urządzenie pracuje w trybie uśpienia (wygaszony jest ekran dotykowy i świeci się tylko kontrolka ) otwarcie Multi-drawer Paper Deck-D może być niemożliwe. W takim przypadku najpierw należy nacisnąć przycisk , aby przywrócić pracę urządzenia, a następnie wcisnąć przycisk otwierający na obudowie Multi-drawer Paper Deck-D.
W przypadku drukowania na cienkim papierze powlekanym ustawienia poprzedniego zadania drukowania mogą spowodować, że papier będzie się marszczył. W takim przypadku należy pozostawić zasobnik papieru otwarty na 10 minut w celu obniżenia w nim temperatury i rozpocząć drukowanie od nowa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnego papieru, patrz Dostępne materiały papiernicze.
Aby wykryć podawanie wielu arkuszy za pomocą Multi-drawer Paper Deck-D, wymagany jest Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.

Podzespoły oraz ich funkcje

1.
Pokrywa przednia (bufor przepustowy)
Pokrywę tę należy otworzyć, by usunąć zablokowane arkusze papieru. Usuwanie zacięć papieru wewnątrz przedniej pokrywy Multi-drawer Paper Deck-D (opcja)
2.
Przycisk otwierający
Przycisk ten należy nacisnąć, by otworzyć szufladę boczną, kiedy trzeba do niej włożyć papier lub sprawdzić zacięcie papieru.
3.
zasobnik papieru
Multi-drawer Paper Deck-D umożliwia załadowanie do 1500 arkuszy papieru (80 g/m2) do górnej oraz środkowej szuflady oraz do 2000 arkuszy papieru (80 g/m2) do dolnej szuflady.
4.
Pokrywa modułu transportowego
* Ta pokrywa nie otwiera się, jeżeli opcjonalny Paper Deck Path Kit-A nie jest podłączony.
70EE-007