Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji

W poniższej tabeli podano informacje o opcjonalnych produktach wymaganych do korzystania z każdej z funkcji oraz ograniczeniach mających zastosowanie podczas instalacji produktów opcjonalnych. Dostępne opcje mogą się różnić, w zależności od modelu urządzenia oraz regionu eksploatacji.

Opcje sprzętowe

Funkcja
Wymagane produkty opcjonalne
Współdzielenie Multi-drawer Paper Deck i Stack Bypass
Stack Bypass-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Współdzielenie Multi-drawer Paper Deck i obszaru podawania długich arkuszy
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-D
Dodawanie obszaru wyprowadzania długich arkuszy o wysokiej pojemności
Staple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
Automatyczna regulacja położenia obrazu
Automatyczna regulacja kolorów
Automatyczne korygowanie cieniowania
Regulacja dodatkowego napięcia przenoszącego przeprowadzana z Media Librarian
Sensing Unit-A
70EE-006