Regulacja położenia obrazu za pomocą arkusza głównego

Dodano funkcję umożliwiającą regulację pozycji obrazu na długich arkuszach.
Aby szybko wyregulować położenie obrazów drukowanych na przedniej i tylnej stronie arkusza papieru, można dostosować ustawienia poprzez zeskanowanie stron testowych z wykorzystaniem arkusza głównego.
Regulację tę można przeprowadzić, gdy zamocowano Duplex Color Image Reader Unit-M.
Arkusz główny
  
Strona testowa (2-stronna): Standardowy format
  
Strona testowa (2-stronna): Długi arkusz
  
  
Szklaną płytę roboczą oraz dolną część podajnika należy wyczyścić przed rozpoczęciem regulacji. Patrz „Oryginały nie mogą być prawidłowo zeskanowane (czyszczenie szklanej płyty roboczej)” w Podręczniku użytkownika.
Przed rozpoczęciem regulacji, wydrukować arkusz główny (A3 lub 11" x 17") zgodnie z poniższymi warunkami. Precyzyjna regulacja może nie być możliwa, jeżeli arkusz nie zostanie prawidłowo wydrukowany.
Wybierz ten sam format co arkusz główny.
Użyć papieru o gramaturze powyżej 200 g/m2.
Ustawić proporcję powiększania na 100%.
Jeżeli krawędź strony testowej zostanie nieprawidłowo przycięta lub złożona lub jeżeli obraz nie zostanie prawidłowo wydrukowany na stronie testowej, w trakcie skanowania może zostać wyświetlony komunikat „Poprawnie ułóż stronę testową na szklanej płycie.”.
Regulacja może nie zostać wykonana poprawnie w przypadku niektórych typów papieru, na przykład gdy używany jest papier z teksturą o chropowatej powierzchni lub papier kolorowy. Regulacja nie jest wykonywana poprawnie, gdy wybrano opcję [Użyj skanera]. Zamiast niej należy zaznaczyć opcję [Nie używać skanera].

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustaw. Zarządzania Typem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Regulacja Położenia Obrazu>.
5.
Naciśnij [Arkusz prowadnicy\nwyprowadzającej].
6.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został papier → naciśnij [Rozpocznij Drukowanie].
Wydrukowany zostanie główny arkusz.
7.
Naciśnij [Użyj skanera].
8.
Wprowadź liczbę stron testowych, które mają zostać wykonane → naciśnij [Dalej].
Im większa liczba wydrukowanych stron testowych tym bardziej precyzyjna regulacja.
Jeżeli określasz wiele stron testowych upewnij się, że wszystkie zostaną zeskanowane w takiej samej kolejności, w jakiej były drukowane. Jeżeli kolejność zostanie zmieniona lub proces skanowania nie zostanie przeprowadzony odpowiednio, regulacje mogą nie być prawidłowe.
9.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został rodzaj papieru do regulacji → naciśnij [Rozpocznij Drukowanie].
Zostanie wydrukowana strona testowa.
10.
Umieść arkusz główny na szklanej płycie i wyrównaj strzałki arkusza ze strzałkami na szklanej płycie.
11.
Wyrównaj znacznik na stronie testowej dla pierwszej strony skanowanej ze znacznikiem na arkuszu głównym.
12.
Zamknij pokrywę podajnika → naciśnij [Rozpo. skanowanie].
Otwieranie i zamykanie podajnika należy przeprowadzać delikatnie. Upewnij się, że arkusz główny jest wyrównany podczas zamykania podajnika.
13.
Odwróć stronę testową (do góry nogami) i wyrównaj znacznik na stronie testowej dla drugiej strony skanowanej ze znacznikiem na arkuszu głównym → naciśnij na [Rozpo. skanowanie].
14.
Ponownie odwróć stronę testową i wyrównaj znacznik na stronie testowej dla trzeciej strony skanowanej ze znacznikiem na arkuszu głównym → naciśnij na [Rozpo. skanowanie].
15.
Odwróć stronę testową (do góry nogami) i wyrównaj znacznik na stronie testowej dla czwartej strony skanowanej ze znacznikiem na arkuszu głównym → naciśnij na [Rozpo. skanowanie].
16.
Regulacja zakończona.
Jeżeli określono wiele stron testowych, powtórz kroki od 9 do 13 dla wszystkich stron. W takiej sytuacji, regulacja jest zakończona po zeskanowaniu wszystkich stron testowych.
Upewnij się, że strony testowe są skanowane w takiej samej kolejności, w jakiej były drukowane.
Jeśli po wykonaniu regulacji za pomocą arkusza głównego konieczne jest przeprowadzenie bardziej precyzyjnej regulacji, należy wybrać opcję [Nie używać skanera] i dostosować poszczególne ustawienia regulacji.
70EE-00H