Zarządzanie typem papieru

Dodano funkcję umożliwiającą regulację pozycji obrazu na długich arkuszach.
70EE-00F