Tryb stosu o dużej pojemności

Jeśli urządzenie jest wyposażone w wiele tacek wyjściowych oraz w urządzenie wykańczające, istnieje możliwość zmiany ustawień wybierania tacki.
Tryb ten może być ustawiony, gdy dołączony jest Staple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO. (Patrz „Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU” w Podręczniku użytkownika).
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij [Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz] jeżeli nie chcesz aktywować trybu stosu o dużej pojemności.

Jeżeli Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ. jest włączony, kolejność wyprowadzania dla tacki B jest ustawiana na „1”, tak że priorytet dla Tacki B nie może zostać zmieniony. Jednak jeśli kolejność wyprowadzania dla Tacki C jest ustawiona na „1” gdy High Capacity Stacker-H jest dołączony, priorytet jest nadawany Tacce C. Przyporządkowywanie tacki wyprowadzającej do danej funkcji
Jeżeli ustawienie Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ. zostanie zmieniona z „Wł” na „Wył.”, kolejność wyprowadzania nie zmieni się. Przyporządkowywanie tacki wyprowadzającej do danej funkcji
[Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ.] nie może być ustawiony podczas kopiowania lub drukowania.
Jeśli tryb Limitu Funkcji jest 'Włączony' dla urządzenia wykańczającego, Tryb Stosu o Dużej Pojemności nie jest dostępny.
Po zaprogramowaniu funkcji Wykańczanie tace wyprowadzające przesuwają się do dołu, gdy tylko stos papieru przekroczy dopuszczalną liczbę arkuszy lub odpowiednią wysokość stosu. Kiedy liczba wydruków na tacy wyprowadzającej osiągnie dopuszczalny limit, wówczas kolejne wydruki będą automatycznie wyprowadzane na kolejną dostępną tacę. Kiedy na wszystkich dostępnych tacach osiągnięte zostaną dopuszczalne dla nich limity załadowania, drukowanie zostanie tymczasowo wstrzymane. Usuń z tac cały wyprowadzony papier. Tace przesuną się do góry i wznowione zostanie drukowanie.
70EE-00E