Proces pełnej czerni RGB

Domyślne ustawienie dla procesu pełnej czerni RGB zostało zmienione z [Wyłącz] na [Włącz].

Ustawienia Funkcji: Drukarka

Ustawienia PS (Ustawienia Drukarki > Ustawienia niestandardowe > PS) *

Element
Ustawienia
Ustawienia domyślne
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie
informacji o urządzeniu
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Tak
Tak
* Tylko drukarka PS.

Ustawienia obrazowania (Ustawienia Drukarki > Ustawienia niestandardowe > Obrazowanie) *

Element
Ustawienia
Ustawienia domyślne
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie
informacji o urządzeniu
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Tak
Tak
* Ustawienia mają zastosowanie wyłącznie dla trybu Obrazowania wydruku bezpośredniego.

Ustawienia PDF (Ustawienia Drukarki > Ustawienia niestandardowe > PDF) *

Element
Ustawienia
Ustawienia domyślne
Można ustawić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie
informacji o urządzeniu
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Tak
Tak
* Tylko drukarka PS.
Nazwy mogą się różnić w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
70EE-00A