Usuwanie zacięć papieru wewnątrz przedniej pokrywy Multi-drawer Paper Deck-D (opcja)

W tym rozdziale opisano sposób usuwania zacięcia papieru wewnątrz przedniej pokrywy Multi-drawer Paper Deck-D. Umiejscowienie zasobnika Multi-drawer Paper Deck-D pokazano na poniższej ilustracji.
Na poniższej ilustracji przedstawiono miejsce zablokowania się papieru. Prosimy usunąć zablokowany papier z tego miejsca.
Da-D oznacza położenie Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B, produktu opcjonalnego Multi-drawer Paper Deck-D.
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą uwzględniając miejsce zablokowania się papieru i wskazówek wyświetlanych się na panelu dotykowym, aby usunąć zablokowany papier.

1.
Zamknąć otwartą pokrywę.
Zamykając pokrywę należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
2.
Otworzyć przednią pokrywę Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Wyjmij papier z tacy wyjściowej.
* Ta czynność jest niepotrzebna, jeżeli Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B jest podłączony.
Jeśli papier nie zostanie usunięty z tacy wyjściowej, gdy przednia pokrywa jest otwarta lub zamknięta, powiadomienie o zapełnieniu tacy wyjściowej nie będzie działać prawidłowo.
4.
Wyjmij zablokowany papier z prowadnicy (Da-B1).
Otwórz prowadnicę (Da-B1).
Wyjmij wszystkie zablokowane arkusze papieru.
5.
Wyjmij zablokowany papier z prowadnicy (Da-B2).
Otwórz prowadnicę (Da-B2).
Wyjmij wszystkie zablokowane arkusze papieru.
6.
Zamknij prowadnicę (Da-B2).
Zamykając prowadnicę należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
7.
Zamknij prowadnicę (Da-B1).
Zamykając prowadnicę należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
8.
Wyjmij zablokowany papier z prowadnicy (Da-B3).
Otwórz prowadnicę (Da-B3).
Wyjmij wszystkie zablokowane arkusze papieru.
Zamknij prowadnicę (Da-B3).
Zamykając prowadnicę należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
9.
Wyjmij zablokowany papier z prowadnicy (Da-C1).
Otwórz prowadnicę (Da-C1).
Obróć pokrętło wyprowadzania papieru (Da-C2).
Wyjmij wszystkie zablokowane arkusze papieru.
10.
Zamknij prowadnicę (Da-C1).
Zamykając prowadnicę należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
11.
Zamknij przednią pokrywę Multi-drawer Paper Deck-D.
Zamykając pokrywę należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Patrz Zacięcie papieru w zasobniku i upewnij się, nie ma zablokowanego papieru w zasobniku na papier.
12.
Należy stosować się do wyświetlanych wskazówek.
Ekran ukazujący wskazówki dotyczące usuwania zablokowanego papieru jest wyświetlany, aż do czasu usunięcia blokady.
70EE-00S