Uzupełnienie i zmiany dotyczące kontrolera w wersji 602.xxx.xxxx

Wymienione poniżej ważne funkcje zostały dodane lub zmienione w podręczniku użytkownika imagePRESS C910/C810/C710.

Produkty opcjonalne

Dodano produkty opcjonalne wymienione poniżej.
Dodano urządzenie wykańczające Finisher Long Sheet Catch Tray-A umożliwiające ładowanie do 300 arkuszy papieru krótszych niż 762 mm oraz 10 arkuszy od 763 mm do 1300 mm. Produkty opcjonalne

Ustawienia/Rejestracja

Domyślne ustawienie dla procesu pełnej czerni RGB zostało zmienione z [Off] na [On]. Proces pełnej czerni RGB
70EE-001