Produkty opcjonalne

W tej sekcji opisano nowe produkty opcjonalne udostępnione dla tego urządzenia oraz ich funkcje.
Jakie rodzaje produktów opcjonalnych są dostępne?
Jakie produkty opcjonalne są wymagane dla poszczególnych funkcji?
Dodane podzespoły wyposażenia opcjonalnego
70EE-004