Nowe produkty opcjonalne

1
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
Finisher Long Sheet Catch Tray-A jest podłączone do Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO. Można go używać z papierem, którego długość dla kierunku podawania jest większa niż 487,7 mm. Można załadować do 300 arkuszy w przypadku papieru krótszego niż 762 mm, 10 arkuszy w przypadku papieru o długości od 763 mm do 1300 mm.
2
Multi-drawer Paper Deck-D
Oprócz standardowych funkcji Multi-drawer Paper Deck-C, zainstalowanie Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B umożliwia urządzeniu wyprowadzanie papieru na tacę wyjściową, jeśli urządzenie wykryje podawanie wielu arkuszy. Do urządzenia można także podłączyć POD Deck Lite XL-A lub Stack Bypass-C.
3
Sensing Unit-A
Zainstalowanie Sensing Unit-A pozwala urządzeniu na automatyczną regulację położenia obrazu, kolorów itp. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika Sensing Unit-A.
70EE-005