Tillåtet pappersmaterial

Multi-drawer Paper Deck-D har lagts till i maskinen. Även Syntetiskt (polypropylen) och Syntetiskt (polyester) har lagts till som papperstyper.
Följande tabell visar vilka papperstyper som kan användas i maskinen. Pappersformaten/papperstyperna i respektive papperslåda kan anges med ikoner i skärmen om du lagrar denna information i förväg på maskinen. (Se ”Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla” i användarhandboken.)
För högkvalitativa kopior och utskrifter, använd papper som rekommenderas för den här maskinen. Andra typer av papper kan orsaka problem såsom pappersstopp.
Om du använder den typ av papper som inte rekommenderas för den här maskinen, kontakta närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.
Du kan använda olika typer av papper för den här maskinen, men du kanske inte kan få tillräckligt bildkvalitet och pappersmatning beroende på papperets egenskaper (styvhet, tjocklek, luftgenomtränglighet, jämnhet, fuktabsorbering etc.). För papperstjocklek, använd vanligt papper vars tjocklek är högst 360 mikrometer som referens.
Om du vill använda Syntetiskt (polypropylen)-papper och Syntetiskt (polyester)-papper kontaktar du försäljningsstället där du köpte din produkt eller den lokala, auktoriserade Canon-återförsäljaren.
: Tillgänglig -: Ej tillgängligt
Papperstyp
Papperskälla
Papperslåda
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
Tunt 2
(52 g/m2 till 63 g/m2)
*6
Tunt 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
Normalt 1
(80 g/m2 till 90 g/m2)
Normalt 2
(91 g/m2 till 105 g/m2)
Återvunnet 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
Återvunnet 2
(80 g/m2 till 90 g/m2)
Återvunnet 3
(91 g/m2 till 105 g/m2)
Färg 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
Färg 2
(80 g/m2 till 90 g/m2)
Tjockt 1
(106 g/m2 till 128 g/m2)
Tjockt 2
(129 g/m2 till 150 g/m2)
Tjockt 3
(151 g/m2 till 180 g/m2)
Tjockt 4
(181 g/m2 till 220 g/m2)
Tjockt 5
(221 g/m2 till 256 g/m2)
Tjockt 6
(257 g/m2 till 300 g/m2)
Tjockt 7
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
*8
-
Tjockt 8
(326 g/m2 till 350 g/m2)
-
*8
-
1-sidigt tunt bestruket 2
(85 g/m2 till 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
1-sidigt tunt bestruket 1
(91 g/m2 till 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
1-sidigt bestruket 1
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 2
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 3
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 4
(181 g/m2 till 220 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 5
(221 g/m2 till 256 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 6
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
1-sidigt bestruket 7
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
*8
-
1-sidigt bestruket 8
(326 g/m2 till 350 g/m2)
-
*8
-
2-sidigt tunt bestruket 2
(85 g/m2 till 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
2-sidigt tunt bestruket 1
(91 g/m2 till 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
2-sidigt bestruket 1
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 2
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 3
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 4
(181 g/m2 till 220 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 5
(221 g/m2 till 256 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 6
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
2-sidigt bestruket 7
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
*8
-
2-sidigt bestruket 8
(326 g/m2 till 350 g/m2)
-
*8
-
Matt bestruket tunt 2
(85 g/m2 till 90 g/m2)
-
*9,*11
*9
*9
*9
Matt bestruket tunt 1
(91 g/m2 till 105 g/m2)
-
*9
*9
*9
*9
Matt bestruket 1
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
Matt bestruket 2
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
Matt bestruket 3
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
Matt bestruket 4
(181 g/m2 till 220 g/m2)
-
Matt bestruket 5
(221 g/m2 till 256 g/m2)
-
Matt bestruket 6
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
Matt bestruket 7
(301 g/m2 till 325 g/m2)
-
*8
-
Matt bestruket 8
(326 g/m2 till 350 g/m2)
-
*8
-
Strukturerat 1
(80 g/m2 till 90 g/m2)
-
Strukturerat 2
(91 g/m2 till 105 g/m2)
-
Strukturerat 3
(106 g/m2 till 128 g/m2)
-
Strukturerat 4
(129 g/m2 till 150 g/m2)
-
Strukturerat 5
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
Strukturerat 6
(181 g/m2 till 220 g/m2)
-
Strukturerat 7
(221 g/m2 till 256 g/m2)
-
Strukturerat 8
(257 g/m2 till 300 g/m2)
-
Vellum 1*1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
Vellum 2*1
(80 g/m2 till 90 g/m2)
Vellum 3*1
(91 g/m2 till 105 g/m2)
Overheadfilm*2
(151 g/m2 till 180 g/m2)
*6
-
Klar film
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
Hålslaget 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
Hålslaget 2
(80 g/m2 till 90 g/m2)
Flikpapper 1
(151 g/m2 till 180 g/m2)
*3
*6
Flikpapper 2
(181 g/m2 till 220 g/m2)
*3
*6
Etiketter
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
Arkiv 1
(64 g/m2 till 79 g/m2)
Arkiv 2
(80 g/m2 till 90 g/m2)
Arkiv 3
(91 g/m2 till 105 g/m2)
Brevhuvud
(151 g/m2 till 180 g/m2)
Kuvert
(181 g/m2 till 220 g/m2)
*4
*5
*5
*7
*13
-
Syntetiskt (polypropylen)
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
*14
-
Syntetiskt (polyester)
(151 g/m2 till 180 g/m2)
-
-
*14
-
*1 Vissa vellumtyper kan inte användas.
*2 Använd endast A4 eller A4R overheadfilm som rekommenderas för den här maskinen.
*3 Tab Feeding Attachment-F krävs.
*4 Envelope Feeder Attachment-F krävs, förutom om du använder ISO-C5 eller Kakugata 2.
*5 Envelope Feeder Attachment-G krävs.
*6 Långa ark kan inte användas när Long Sheet Tray-B har monterats.
*7 Endast ISO-C5 kan användas.
*8 Om du använder papperstyper som är tyngre än 300 g/m2 i pappersmagasinet med flera lådor kan produktiviteten minska.
*9 Om bestruket tunt papper används för utskrift kan det skrynklas beroende på de senaste utskriftsjobben. Ha i sådana fall pappersmagasinet öppet i ca 10 minuter för att sänka pappersmagasinets temperatur och fortsätt sedan utskriften.
*10 Långa ark kan inte användas.
*11 Basvikt på mindre än 84 g/m2 kan inte användas.
*12 Långa ark med en vikt under 100 g/m2 kan inte användas.
*13 För att använda kuvert krävs Envelope Feeder Attachment-H.
*14 Endast för det nedre magasinet.
: Tillgänglig -: Ej tillgängligt
Pappersformat
Bredd x längd
Papperskälla
Papperslåda
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
-
330 x 483 mm
-
305 mm x 457 mm
SRA3
320 x 450 mm
A3
297 x 420 mm
A4
297 x 210 mm
A4R
210 x 297 mm
A5R
148 mm x 210 mm
-
Eget format
98,4 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm
*1
*1
*2
*2
*3
Eget format
210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 1 300 mm
-
*6
-
*7
-
-
-
Kuvert
98,4 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm
*6
*6
*5
*5
-
*8
-
ISO-C5
162 x 229 mm
-
Nr. 10 (COM10)
104,7 x 241,3 mm
-
-
Monarch
98,4 x 190,5 mm
-
-
DL
110 x 220 mm
-
-
Nagagata 3
120 x 235 mm
-
-
Yougatanaga 3
120 x 235 mm
-
-
Kakugata 2
240 x 332 mm
-
-
Eget format
6"x9", 9"x12", 10"x13"
*4
*4
*5
*5
-
-
*1 Egna pappersformat kan bara matas om de är mellan 139,7 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Egna pappersformat kan bara matas om de är mellan 139,7 mm x 182 mm till 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Egna pappersformat kan bara matas om de är mellan 182 mm x 182 mm till 330,2 mm x 487,7 mm.
*4 Kuvert i storlekar mellan 98,4 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm kan också matas men det kan hända att bilden inte skrivs ut korrekt på kuverten.
*5 Kuvert i storlekar mellan 139,7 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm kan också matas men det kan hända att bilden inte skrivs ut korrekt på kuverten.
*6 När Long Sheet Tray-B har monterats. För enkelsidig utskrift kan du fylla på pappersformat mellan 210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 1 300 mm. För dubbelsidig utskrift kan du fylla på pappersformat mellan: 210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 762 mm.
*7 Egna pappersformat kan bara matas om de är mellan 210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 762 mm.
*8 Kuvert i storlekar mellan 139,7 mm x 182 mm till 330,2 mm x 487,7 mm kan också matas men det kan hända att bilden inte skrivs ut korrekt på kuverten.

Om du använder förtryckt papper eller kantat eller färgat papper och den utskrivna bilden är feljusterad vertikalt sett från pappersmatningsriktningen, väljer du ”Av” för <Justera auto.just. av vänsterkant/högerkant> i [Pappersinställningar] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering). (Se ”Ändra den automatiska justeringen för höger/vänster kant” i användarhandboken.)
Använd papperet snabbt efter att du packat upp det, eftersom fuktabsorberingen i papperet kan påverka bildkvaliteten och pappersmatningen. Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den plant.
När staplingsenheten med hög kapacitet har monterats är det minsta möjliga pappersformat som kan matas in i maskinen 140 x 182 mm (inklusive kuvert). Dessutom kan inte kuverten staplas i staplingsenheten med hög kapacitet.
För anvisningar om hur du fyller på papper, se följande avsnitt:
Papperslådor → Se ”Fylla på papper i papperslådan” i användarhandboken.
Stack Bypass-C → Se ”Fylla på papper i Stack Bypass-C” i användarhandboken.
Long Sheet Tray-B → Se ”Fylla på papper i Long Sheet Tray-B (tillval)” i användarhandboken.
POD Deck Lite-C → Se ”Fylla på papper i POD Deck Lite-C (tillval)” i användarhandboken.
Multi-drawer Paper Deck-C → Se ”Fylla på papper i Multi-drawer Paper Deck-C (tillval)” i användarhandboken.
POD Deck Lite XL-A → Se ”Fylla på papper i POD Deck Lite XL-A (tillval)” i användarhandboken.
Document Insertion Unit-N → Se ”Fylla på papper i Document Insertion Unit-N (tillval)” i användarhandboken.
Stack Bypass-C, Long Sheet Tray-B, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C, Multi-drawer Paper Deck-D, POD Deck Lite XL-A och Document Insertion Unit-N är valfria.
Klorfritt papper kan användas med den här enheten.
De utskrivna kuverten kan bli skrynkliga, beroende på hur kuvertet har klistrats ihop eller var fliken är placerad.

Lagra utskrifter

Vid hantering eller lagring av papper som har skrivits ut med maskinen bör du vara noga med följande.

Så här lagrar du utskrifter

Lagra papper på en plan yta.
Undvik att lagra utskrifter i mappar tillverkade av PVC-material, eftersom det medför att tonern smälter och fastnar i PVC-materialet. Toner kan lossna när utskrifterna viks eller skrynklas.
Lagra utskrifter under förhållanden där de inte viks eller skrynklas eftersom toner annars kan lossna.
Placera utskrifter i en pärm vid lagring under en längre tidsperiod (två år eller mer).
Utskrifter kan missfärgas när de lagras under en lång tidsperiod.
Undvik att lagra utskrifter på en plats som utsätts för höga temperaturer.

Föreskrifter när utskrifter fästs med lim

Se till att använda olösligt lim.
Testa limmet på en onödig utskrift innan du använder det.
Innan du staplar utskrifter som har fästs med lim kontrollerar du att limmet är helt torrt.
70F5-003