Underhåll

Det här avsnittet innehåller procedurer för hur du fyller på papper i Multi-drawer Paper Deck-D och ändrar inställningarna.
Fylla på papper
70F5-00K