Tillägg och ändringar för styrenhetens version 838.xxx.xxxx

Följande stora funktioner har lagts till eller ändrats från Användarhandboken för imagePRESS C910/C810/C710.

Grundläggande funktioner

Tillgängliga papperstyper (Syntetiskt (polypropylen) och Syntetiskt (polyester)) har lagts till. Tillåtet pappersmaterial
Om du vill använda Syntetiskt (polypropylen)-papper och Syntetiskt (polyester)-papper kontaktar du försäljningsstället där du köpte din produkt eller den lokala, auktoriserade Canon-återförsäljaren.

Tillvalsprodukter

Följande tillvalsprodukter har lagts till.
Den Multi-drawer Paper Deck-D som ansluter POD Deck Lite XL-A med Stack Bypass-C har lagts till. Nya tillvalsprodukter

Inställningar/Registrering

En funktion har lagts till för att ställa in om papper ska fyllas på i fack A när högkapacitetsstapling är inställt på [På]. Välja utmatningsfack, Högkapacitetsstapling

Hantering av papperstyp

En funktion har lagts till för att justera bildplaceringen på långa ark.Justera bildens plats med hjälp av justerarket
Användbarheten har förbättrats för att visa skärmen med valda papperskällor när skärmen för pappersinställningar eller skärmen för inställningar för hantering av papperstyp visas på displayen. Redigera papper på skärmen för pappersinställningar

Underhåll

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på papper för det kompletterande alternativet.
Fylla på papper i Multi-drawer Paper Deck-D Fylla på papper i Multi-drawer Paper Deck-D (tillval)

Problemlösning

I det här avsnittet beskrivs hur du åtgärdar pappersstopp för det kompletterande alternativet.
Åtgärda pappersstopp i frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D Åtgärda pappersstopp i frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D (tillval)
Åtgärda pappersstopp i pappersmagasinen på Multi-drawer Paper Deck-D Åtgärda pappersstopp i Multi-drawer Paper Deck-D och relevanta pappersmatningssektioner (tillval)
70F5-000