Multi-drawer Paper Deck-D

Utöver vanliga Multi-drawer Paper Deck-C-funktioner, gör en installation av Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B det möjligt för maskinen att mata ut papper till dubbelarksfacket om den registrerar matning av flera ark.
Du kan också ansluta POD Deck Lite XL-A eller Stack Bypass-C till maskinen.
Placera inte tunga föremål på Multi-drawer Paper Deck-D. Det kan orsaka dålig utskriftskvalitet eller skada.
Om maskinen är satt i viloläge (pekskärmen visas inte och endast lyser) kan det hända att det inte går att öppnaMulti-drawer Paper Deck-D. Tryck i så fall på för att aktivera maskinen och sedan på öppningsknappen på Multi-drawer Paper Deck-D.
Om bestruket tunt papper används för utskrift kan det skrynklas beroende på de senaste utskriftsjobben. Ha i sådana fall pappersmagasinet öppet i ca 10 minuter för att sänka pappersmagasinets temperatur och fortsätt sedan utskriften.
För information om tillgängliga papper, se Tillåtet pappersmaterial.
För att detektera när flera papper matas med Multi-drawer Paper Deck-D krävs Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.

Delarna och deras funktioner

1.
Frontlucka (buffertenhet)
Öppna luckan när du behöver åtgärda pappersstopp. Åtgärda pappersstopp i frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D (tillval)
2.
Öppningsknapp
Tryck här för att öppna pappersmagasinet när du behöver fylla på papper eller kontrollera pappersstopp.
3.
Pappersmagasin
Multi-drawer Paper Deck-D kan fylla på upp till 1 500 ark (80 g/m2) i det övre och det mellersta magasinet och upp till 2 000 ark (80 g/m2) i det nedre magasinet.
4.
Lucka på passeringsbanan
* Luckan öppnas inte om tillvalet Paper Deck Path Kit-A inte är anslutet.
70F5-007