Redigera papper på skärmen för pappersinställningar

Användbarheten har förbättrats för att visa skärmen med valda papperskällor när skärmen för pappersinställningar eller skärmen för inställningar för hantering av papperstyp visas på displayen.
1.
Tryck på (Statusmonitor/Avbryt).
2.
Tryck på [Papper] → [Pappersinställningar] eller [Inställningar för hant. av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
70F5-00J