Högkapacitetsstapling

Om maskinen är utrustad med flera utmatningsfack och med en efterbehandlare kan du bestämma inställningar för fackval.
Det här arbetssättet kan ställas in när Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO har monterats (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" i användarhandboken.)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Inställningar f/pappersutmatn.].
3.
Tryck på [Högkapacitetsstapling].
4.
Tryck på [På] → [OK].
Välj [Av] om du inte vill aktivera läget Högkapacitetsstapling.

Om arbetssättet Högkapacitetsstapling är ”På” är utmatningsordningen för Fack B satt till ”1”, så en prioritet till fack B kan inte ändras. Men om utmaningsordningen för fack C är inställd på ”1” när High Capacity Stacker-H har monterats, ges prioriteten till fack C. Välja utmatningsfack
Om arbetssättet Högkapacitetsstapling ändras från ”På” till ”Av” ändras inte utmatningsordningen. Välja utmatningsfack
[Högkapacitetsstapling] kan inte anges pågående kopiering eller utskrift.
Läget Högkapacitetsstapling är inte tillgängligt om läget Begränsade funktioner har satts till ”På” för en efterbehandlare.
Om ett läge för efterbehandling har aktiverats, flyttas utmatningsfacket nedåt efter hand som varje utskriftssats matas ut. När ett utmatningsfack blir fullt matas efterföljande utskrifter ut i nästa lediga fack. Om alla fack är fulla stoppar utskriften tillfälligt. Avlägsna allt utmatat papper från facken. Facken flyttas uppåt och utskriften återupptas.
70F5-00E