RGB Ren svart process

Standardinställningen för RGB Ren svart process har ändrats från [Av] till [På].

Funktionsinställningar: Skrivare

PS-inställningar (Skrivarinställningar > Egna inställningar > PS) *

Egenskap
Inställningar
Standardinställningar
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Enhetsinformation
Kan levereras
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Ja
Ja
Endast PS-skrivare.

Bildinställningar (Skrivarinställningar > Egna inställningar > Bild) *

Egenskap
Inställningar
Standardinställningar
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Enhetsinformation
Kan levereras
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Ja
Ja
Inställningarna gäller bara för arbetssättet Bild i Direktutskrift.

PDF-inställningar (Skrivarinställningar > Egna inställningar > PDF) *

Egenskap
Inställningar
Standardinställningar
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Enhetsinformation
Kan levereras
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Ja
Ja
Endast PS-skrivare.
Namnen kan vara annorlunda på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
70F5-00A