Inställningar/Registrering

Kontrollera listan med inställningar och deras ändrade procedurer.
Funktionsinställningar
Inställningar för pappersutmatning
70F5-009