Åtgärda pappersstopp i frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D (tillval)

I det här avsnittet beskrivs hur du åtgärdar pappersstopp som uppstår i frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D. Platsen för Multi-drawer Paper Deck-D visas i följande bild.
Följande bild indikerar platsen för pappersstoppet. Se bilden för att ta bort papper som har fastnat.
Da-D anger positionen för Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B som är en tillvalsprodukt för Multi-drawer Paper Deck-D.
Följ stegen nedan och kontrollera platsen för pappersstoppet och anvisningarna som visas på pekskärmen för att ta bort papper som har fastnat.

1.
Stäng luckan som är öppen.
Var försiktig när du stänger luckan så att du inte klämmer fingrarna.
2.
Öppna frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Ta bort papper från dubbelarksfacket.
* Det här steget är onödigt såvida inte Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B är anslutet.
Om papper inte tas bort från dubbelarksfacket när frontluckan är öppen eller stängd, kommer meddelandet om papperspåfyllning för dubbelarksfacket inte att fungera korrekt.
4.
Ta bort papper som eventuellt har fastnat från skenan (Da-B1).
Öppna skenan (Da-B1).
Ta bort papperet som har fastnat.
5.
Ta bort papper som har fastnat från skenan (Da-B2).
Öppna skenan (Da-B2).
Ta bort papperet som har fastnat.
6.
Stäng skenan (Da-B2).
Var försiktig när du stänger skenan så att du inte klämmer fingrarna.
7.
Stäng skenan (Da-B1).
Var försiktig när du stänger skenan så att du inte klämmer fingrarna.
8.
Ta bort papper som har fastnat från skenan (Da-B3).
Öppna skenan (Da-B3).
Ta bort papperet som har fastnat.
Stäng skenan (Da-B3).
Var försiktig när du stänger skenan så att du inte klämmer fingrarna.
9.
Ta bort papper som har fastnat från skenan (Da-C1).
Öppna skenan (Da-C1).
Vrid ratten för pappersutmatning (Da-C2).
Ta bort papperet som har fastnat.
10.
Stäng skenan (Da-C1).
Var försiktig när du stänger skenan så att du inte klämmer fingrarna.
11.
Stäng frontluckan på Multi-drawer Paper Deck-D.
Var försiktig när du stänger luckan så att du inte klämmer fingrarna.
Se Pappersstopp i pappersmagasinet och kontrollera att inget papper har fastnat i pappersmagasinet.
12.
Följ anvisningarna på skärmen.
Skärmen som indikerar riktningarna för hur papperstopp åtgärdas visas upprepade gånger till pappersstoppet har åtgärdats.
70F5-00S