Tillägg och ändringar för styrenhetens version 602.xxx.xxxx

Följande stora funktioner har lagts till eller ändrats från Användarhandboken för imagePRESS C910/C810/C710.

Tillvalsprodukter

Följande tillvalsprodukter har lagts till.
Efterbehandlare Finisher Long Sheet Catch Tray-A har lagts till för att fylla på papper med upp till 300 ark för papper som är kortare än 762 mm, 10 ark för papper mellan 763 mm och 1 300 mm. Tillvalsprodukter

Inställningar/Registrering

Standardinställningen för RGB Ren svart process har ändrats från [Off] till [On]. RGB Ren svart process
70F5-001