Tillvalsprodukter

I det här avsnittet beskrivs de nya tillvalsprodukter som är tillgängliga för maskinen och deras funktioner.
Vilka typer av tillvalsprodukter är tillgängliga?
Vilka tillvalsprodukter krävs för varje funktion?
Tillvalsprodukter som lagts till
70F5-004