Ampliacions i canvis a la versió del controlador 602.xxx.xxxx

En aquesta versió s'han afegit o modificat les següents funcions principals.

Productes opcionals

S'han afegit els productes opcionals següents:
Finisher Long Sheet Catch Tray-A: Es poden carregar fulls de paper múltiples fins un màxim de 1.300 mm

Configuració

S’ha canviat la configuració inicial de procés de negre pur RGB.
70EJ-002