Confirmeu la versió

Podeu comprovar la versió de l'equip tocant la tecla [Comprovació de comptadors].
1
Premeu  al tauler de control.
2
Premeu [Revisar conf. de dispositiu].
3
Comproveu la versió de l’equip a [Versió del controlador].
70EJ-000