Potvrzení verze

Verzi přístroje můžete zkontrolovat v klíči [Kontrola počítadla].
1
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko .
2
Stiskněte tlačítko [Kontr. konfig. zařízení].
3
Zkontrolujte verzi přístroje uvedenou pro verzi ovladače [Verze řadiče].
70EK-000