Nové funkce a změny v řadiči verze 838.xxx.xxxx

V této verzi byly změněny nebo přidány následující hlavní funkce.

Základní operace

Byly přidány podporované typy papíru.
Syntetický (polypropylen)
Syntetický (polyester)

Volitelné produkty

Byl přidán volitelný doplněk k tomuto stroji.
Multi-drawer Paper Deck-D: Je-li stroj vybaven jednotkou Paper Deck Path Kit-A, lze připojit také jednotky POD Deck Lite XL-A a Stack Bypass-C.

Nastavení/Uložení

Funkce, která umožňuje nastavit, zda se má do přihrádky A vkládat papír, když je režim Objemná sada nastaven na možnost [Zap]

Správa typů papíru

Funkce nastavení polohy obrazu u dlouhých listů
Funkce zobrazení obrazovky s vybranými zdroji papíru při zobrazení obrazovky nastavení papíru nebo nastavení správy typu papíru na displeji
70EK-001