Tilføjelser og ændringer til controllerversion 602.xxx.xxxx

Følgende større funktioner er blevet tilføjet eller ændret for denne version.

Ekstraudstyr

Følgende ekstraudstyrsprodukt er blevet tilføjet.
Finisher Long Sheet Catch Tray-A: Der kan ilægges flere ark papir på op til 1.300 mm

Indstillinger/Registrering

Startindstillingen for RGB ren sort proces er blevet ændret.
70EL-002