Tilføjelser og ændringer til controllerversion 838.xxx.xxxx

Følgende større funktioner er blevet tilføjet eller ændret for denne version.

Grundlæggende betjening

Understøttede papirtyper er blevet tilføjet.
Syntetisk (polypropylen)
Syntetisk (polyester)

Ekstraudstyr

Der er tilføjet et tilbehørsprodukt til denne maskine.
Multi-drawer Paper Deck-D: Når Paper Deck Path Kit-A er monteret, kan POD Deck Lite XL-A og Stack Bypass-C tilsluttes.

Indstillinger/Registrering

En funktion til at indstille hvorvidt der skal ilægges papir i bakke A, når Stabling af store mængder er slået [Til]

Papirtypeadministration

En funktion til at justere billedplaceringen på lange ark
En funktion til at vise skærmbilledet med valgte papirkilder, når skærmbilledet med papirindstillinger eller administrationsindstillinger for papirtype vises
70EL-001